Drugi wodomierz – podlicznik

Czym jest drugi wodomierz – podlicznik?

Drugi wodomierz – podlicznik to bardzo prosty sposób na niższe rachunki za wodę. Montaż dodatkowego wodomierza pozwala na zauważalne oszczędności podczas podlewania przydomowej zieleni.

Jak sama nazwa wskazuje jest to dodatkowy zestaw wodomierzowy pozwalający na pomiar wody bezpowrotnie zużytej. Wodomierz podlicznik może być zainstalowany zarówno w studni wodomierzowej (przy wodomierzu głównych) lub w budynku – najlepiej w pomieszczeniu gospodarczym lub garażu. Sam zestaw wodomierzowy praktycznie nie różni się od głównego wodomierza obsługującego nasze przyłącze, poza tym, że jest odpowiednio mniejszy adekwatnie do zapotrzebowania na wodę.

Dlaczego drugi wodomierz – podlicznik to oszczędności?

Jak już wspomnieliśmy – wodomierz podlicznik pozwala na pomiar zużycia wody bezpowrotnie zużytej, czyli wody, która nie zostanie w przyszłości odprowadzona do kanalizacji sanitarnej.

Obecnie zakłady wodociągowe dokonują rozliczenia opłat na podstawie wskazania wodomierza głównego zakładając, że ilość zużywanej wody jest równa ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej. W codziennym życiu gospodarstwa domowego jest to całkowicie zasadne. Sytuacja zmienia się gdy woda wykorzystywana do podlewania zielni trafia bezpowrotnie do gruntu, a właściciel posesji w dalszym ciągu ponosi koszty odprowadzanych ścieków.

Dzięki drugiemu wodomierzowi – podlicznikowi możemy opomiarować tylko wodę, wykorzystaną do podlewania zieleni, czyli zapłacić za nasze rzeczywiste zużycie wody bez dodatkowych opłat za ścieki. Taka instalacja pozwala obniżyć rachunki o nawet kilkadziesiąt procent.

Od czego zacząć?

Aby rozpocząć oszczędzanie dzięki dodatkowemu wodomierzowi, należy wykonać szereg czynności nie tylko instalacyjnych ale również formalnych. Dla przykładu, w mieście Łódź, aby zamontować wodomierz – podlicznik, należy na podstawie specjalnych Wymagań Technicznych wydanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK Łódź) sporządzić i uzgodnić projekt techniczny, zawierający szczegółowy opis, rysunki oraz schematy techniczne przestawiające sposób montażu wodomierza, tak aby był on zgodny z przepisami oraz wytycznymi zakładu wodociągowemu. Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. Nasza firma zajmuje się sporządzaniem i uzgadnianiem takich projektów, tak aby możliwie szybko pozwolić na rozpoczęcie prac instalacyjnych.

Jeżeli jesteś zainteresowany tym aby zmniejszyć opłaty za zużywaną wodę i ścieki, koniecznie skontaktuj się z nami. Nasza firma zapewnia darmową wycenę opracowania projektu. Kompleksowo zajmujemy się wszystkimi czynnościami, które należy wykonać aby móc rozpocząć prace instalacyjne. Pomagamy w wypełnianiu wniosków niezbędnych do otrzymania Wymagań Technicznych ZWiK.

W ramach usługi projektowej otrzymają Państwo harmonogram postępowania, zostanie wykonana inwentaryzacja Państwa instalacji. Sporządzony projekt zostanie niezwłocznie przestawiony w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w celu uzgodnienia. Nasza firma współpracuje z godnymi polecenia wykonawcami instalacji sanitarnych, dzięki czemu będą Państwo mogli płynnie przejść od etapu prac projektowych do realizacji.