Kancelaria rzeczoznawcy majątkowego

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Techmark specjalizuje się w usługach związanych z rynkiem nieruchomości. Wycena nieruchomości, opinie oraz ekspertyzy rynku oraz doradztwo w sprawach dotyczących nieruchomości – to główne obszary działań naszej kancelarii. Posiadamy specjalistyczną wiedzę udokumentowaną szeregiem uprawnień oraz potwierdzoną latami pozytywnych doświadczeń potwierdzających, że nasze usługi świadczone są na bardzo wysokim poziomie.

W czym możemy pomóc?

 • Kupno lub sprzedaż nieruchomości
 • Zniesienie współwłasności
 • Wycena podatkowo-skarbowa
 • Wycena dla postępowania sądowego i komorniczego
 • Ustalenie wysokości podatku od spadku bądź darowizny
 • Opłaty adiacenckie
 • Odszkodowania za zajęcie pasa działki pod urządzenia przesyłowe – służebność przesyłu
 • Opłaty za wyłączenie z produkcji rolnej

Co wyceniamy ?

 • Działki – zabudowane oraz niezabudowane
 • Działki rolne oraz leśne
 • Lokale mieszkalne oraz usługowe
 • Budynku jedno i wielorodzinne
 • Obiekty przemysłowe oraz magazynowe
 • Ograniczone prawa rzeczowe tj. służebność przesyłu

Twój operat szacunkowy, to Twój dowód na wartość.