Wycena Nieruchomości

Czym jest wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości jest szeregiem działań, dzięki którym możliwe jest określenie wartości danej nieruchomości jako przedmiotu prawa własności lub innych praw do nieruchomości (np. prawa użytkowania wieczystego). Osobami zawodowo uprawnionymi do szacowania wartości nieruchomości są wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi.
Wycenę nieruchomości sporządza się na podstawie przepisów prawa:

 • Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782, 985, 1039)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
 • Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (http://www.pfsrm.pl/).

Czego może dotyczyć wycena nieruchomości?

Rzeczoznawca majątkowy sporządza operat szacunkowy, który formalnie w formie pisemnej przedstawia opinię na temat wartości nieruchomości. Treść oraz zawartość operatu szacunkowego jest określona przez wyżej wymienione przepisy prawa. Taki dokument stanowi niepodważalny dowód na wartość przedmiotu prawa własności.

Wycena nieruchomości oferowana przez firmę Techmark może dotyczyć różnych celów. Najczęściej operaty szacunkowe sporządzane są na potrzeby wyceny:

 • gruntów niezabudowanych – grunty rolne, działki budowlane,
 • gruntów zabudowanych – budynki mieszkalne, komercyjne, nieruchomości lokalowe – lokale mieszkalne bądź użytkowe,
 • nieruchomości o funkcji komercyjnym,
 • ograniczonych praw rzeczowych – służebności, prawa własnościowe do lokalu,

Jeżeli chciałbyś się dowiedzieć, czy do twojego celu jest konieczne sporządzenie operatu szacunkowego, zapraszamy do kontaktu. Zapewniamy rozpoznanie sprawy dzięki, któremu będziemy mogli określić ewentualny zakres działań.

Co zawiera każde sporządzane przez nas opracowanie?

Każde opracowanie sporządzane przez firmę Techmark musi spełniać wymogi określone przez „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego” – http://prawo.sejm.gov.pl.

W celu rzetelnego sporządzenia operatu nasza firma wykonuje szereg działań dzięki którym możemy świadczyć usługi o profesjonalnej jakości. Należą do nich:

 • wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna,
 • szczegółowa analizy lokalnego rynku nieruchomości dzięki dostępowi do odpowiednich baz danych,
 • dokonanie oceny stanu nieruchomości pod względne stanu technicznego, dzięki wiedzy i wykształceniu technicznemu i budowlanemu,
 • inwentaryzacja graficzna,

Koszty wyceny ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju wykonywanej wyceny, zaawansowania logistycznego oraz jej celu.

Zapewniamy pewne i przejrzyste zasady opłat za nasze usługi.