Projekty przyłączy wody i kanalizacji

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Techmark świadczy usługi w zakresie projektowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.


Korzystając z wieloletniego doświadczenia w branży projektowej oraz z uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych obejmujących sieci wodociągowe i kanalizacyjne zapewniamy realizację projektu zgodnie z najnowszymi przepisami zawartymi w Prawie Budowlanym.


Skontaktuj się z nami osobiście, a dowiesz się w jaki sposób możesz zaoszczędzić  pieniądze na projekcie, który oparty będzie o najnowsze przepisy. 

Świadczymy usługi w zakresie sporządzania projektów przyłączy oraz instalacji:
 • Projekt budowlany przyłącza wodociągowego z sieci wodociągowej – budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, obiekty handlowe i przemysłowe
 • Projekt budowlany przyłącza wody ze studni głębinowej – budownictwo jednorodzinne
 • Projekt budowlany przyłącza kanalizacji do miejskiej sieci kanalizacyjnej – budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, obiekty handlowe i przemysłowe
 • Projekt budowlany przyłącza kanalizacji do przydomowej oczyszczalni ścieków – budownictwo jednorodzinne (zależne od warunków gruntowych)
 • Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
Świadczymy usługi w zakresie sporządzania projektów sieci:
 • Projekt budowlany i wykonawczy sieci wodociągowej,
 • Projekt budowlany i wykonawczy sieci kanalizacyjnej.
 •  
Projekt przyłącza lub sieci zawiera:
 • Aktualny plan zagospodarowania terenu wraz z ustaloną z inwestorem lokalizacją projektowanych elementów.
 • Opis techniczny zawierający wszystkie dane technologiczne niezbędne do poprawnego zrealizowania inwestycji
 • Szczegółowe rysunki elementów oraz rozwiązań inżynieryjnych.

P.W. Techmark zapewnia sprawne przeprowadzenie całej procedury prawnej – od uzyskania warunków technicznych po zezwolenie na realizację inwestycji.