Ocena efektywności energetycznej kotłów

Nasza firma zajmuje się oceną efektywności energetycznej kotłów o nominalnej mocy grzewczej od 20kW. Nasze usługi kierujemy do wszystkich podmiotów które są zobligowane ustawowo do stosowania przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, w zakresie obowiązku wykonywania kontroli systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów. Nasza firma posiada specjalistyczny sprzęt oraz niezbędne uprawnienia do świadczenia najwyżej jakości usług.

Podstawa prawna

Wymóg okresowej kontroli systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów wynika z Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Kiedy wymagana jest ocena?

1.Właściciel lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli:
1) okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:
     a) co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
     b) co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
     c) co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW.

Co otrzymują Państwo w ramach kontroli?

  • Protokół do książki obiektu budowlanego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji,
  • Zalecenia, których realizacja może wpłynąć na zwiększenie efektywności energetycznej w trakcie eksploatacji.